Potpisan ugovor za uslugu razminiranja lokacije Centra

Po provedenom postupku javne nabave potpisan je ugovor za uslugu razminiranja lokacije Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju za potrebe istraživanja i mjerenja s tvrtkom Alfa razminiranje d.o.o.

Usluga razminiranja obuhvatit će dio minski sumnjivog područja koje obuhvaća dio makadamske ceste i pojasa uz cestu, područje središnjeg skladišnog dijela bivšeg VSK Čerkezovac i potrebnih koridora koji će omogućiti sigurno provođenje geoloških, hidroloških, geomorfoloških, ekoloških, seizmoloških i niza ostalih istražnih radova za izradu studije utjecaja na okoliš u cilju odabira lokacije za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Ukupna površina predmetnog područja iznosi 71.169 m2 i sastoji se od 7 cjelina.

Poslovi razminiranja obavljati će se u skladu s Idejnim planom Fonda za financiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško, Izvedbenim planom te izmjenama i dopunama izvedbenog plana u tijeku izvođenja poslova razminiranja, a završnu kontrolu nad obavljenim poslovima obavit će Povjerenstvo za završnu kontrolu kvalitete.

hrCroatian
Skip to content