Prezentirani rezultati Agroekološke studije na području Općine Dvor

U Knjižnici i čitaonici Dvor 5. listopada 2023. godine prezentirani su rezultati Agroekološke studije na području Općine Dvor. 

Studija je pokazala kako je na području Općine Dvor prostor povoljan za razvitak poljoprivrede i šumarstva, ali i prehrambene industrije. Ono što je istaknuto kao glavni problem je slaba naseljenost i nerazvijenost. U studiji su dane smjernice za daljnji razvoj poljoprivrede na području Općine Dvor.

Poseban naglasak daljnjeg razvoja stavljen je na ekološku poljoprivredu. U Općini Dvor u ekološkom načinu uzgoja 2022. godine bilo je 40 % poljoprivrednih površina. U odnosu na ostale općine u Hrvatskoj u Općini Dvor registriran je izrazito veliki postotak ekološkog načina uzgoja biljaka i držanja stoke. U Hrvatskoj je od ukupnih poljoprivrednih površina samo 8,5 % površina u ekološkom uzgoju.

Rezultate su predstavili  stručnjaci s Agronomskog fakulteta koji su izradili studiju.

Prezentacija je bila podijeljena na 10 tema:

  • Agroklimatski pokazatelji, kvaliteta tla, poljoprivredna gospodarstva – prof. dr. sc. Željka Zgorelec
  • Agroekonomski pokazatelji Općine Dvor – izv. prof. dr. sc. Branka Šakić Bobić
  • Biljna proizvodnja i mjere za razvoj biljne proizvodnje- prof. dr. sc. Josip Leto
  • Stočarska proizvodnja i mjere za razvoj stočarstva – prof. dr. sc. Krešimir Salajpal
  • Voćarstvo, mjere za razvoj voćarstva i iskorištavanje postojećih nasada – prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
  • Lovstvo i ribarstvo i mjere za razvoj lovstva i ribarstva- prof. dr. sc. Nikica Šprem
  • Pčelarstvo i mjere za razvoj pčelarstva – prof. dr. sc. Dragan Bubalo
  • Šumska vegetacija, proizvodne i općekorisne funkcije šuma – izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković
  • šumski plodovi, gospodarska, socijalna i turistička uloga šumskih plodova – izv. prof. dr. sc. Ivan Širić
hrCroatian
Skip to content