Radionica “Komunikacije o sigurnosnim pitanjima u radu regulatornih tijela”, Kijev, Ukrajina

Od 13. do 18. svibnja 2018. godine u Kijevu održana je IAEA radionica na temu “Komunikacije o sigurnosnim pitanjima u radu regulatornih tijela”. Tijekom radionice su predstavnici regulatornih tijela i institucija iz 15 zemalja koje se bave radiološkom i nuklearnom sigurnosti te zbrinjavanjem radioaktivnog otpada (Ukrajina, Albanija, Armenija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Litva, Crna Gora, Poljska, Slovenija, Srbija, Tadžikistan i Makedonija) razmijenili svoja iskustva. Iz Hrvatske sudjelovao je predstavnik Fonda za financiranje razgradnje NEK. Predstavnik svake zemlje imao je priliku predstaviti projekte koje provode na nacionalnom nivou za povećanje informiranosti javnosti i medija o nuklearnoj i radiološkoj sigurnosti.

Predsjednik Državnog nuklearnog nadzornog inspektorata Ukrajine, Hryhorii Plachkov, otvorio je događaj, te naveo da razvoj otvorenog demokratskog društva pretpostavlja prije svega poštivanje ustavnih prava javnosti, a posebno slobodan pristup informacijama o uvjetima i sigurnosti zdravlja ljudi i okoliša koji uključuju i podatke o nuklearnoj sigurnosti. IAEA stručnjak, prof. dr. Igor Jenčič iz Instituta „Jožef Stefan“, Slovenija, naglasio je da je neophodno uvijek biti lider u odnosima s javnošću, te redovito informirati stanovništvo o sigurnosnim pitanjima. Upravo pitanja o sigurnosti javnost percipira kao najprioritetnija, te je stoga neophodna dostupnost i transparentnost u radu svih odgovornih institucija sa zainteresiranom javnošću.

Gabor Körmendi, IAEA stručnjak za komunikaciju iz Mađarske agencije za atomsku energiju (HAEA) istaknuo je da kontinuirani rad prema  ključnim načelima IAEA na komunikaciji s javnošću i odnosima s medijima povećava povjerenje u rad regulatora. Tijekom radionice, posebna pažnja posvećena je pripremi i provedbi javnih rasprava. Svaka provedba javne rasprave vezana je uz društvene i političke kontekste, relevantnost problema, broj sudionika i dionika. Ovisno o svim tim čimbenicima, potrebno je razviti detaljan plan koraka i akcija, identificirati odgovornu osobu, vremenske okvire i druge aktivnosti. Prema njegovom mišljenju, regulator, kao i osoba zadužena za predstavljanje regulatora u javnosti, trebao bi biti poznat u javnosti upravo zahvaljujući redovitoj komunikaciji, kako bi u izvanrednim situacijama javnost bila upoznata s radom regulatora i osobom koja je odgovorna za komunikaciju s javnošću.

Moderator događaja i tehnički stručnjak IAEA-e Jean-René Jubin dao je niz preporuka o komunikaciji s javnošću prema različitim scenarijima. Svaka komunikacija, bez obzira radilo se o državama koje imaju nuklearna postrojenja ili samo zbrinjavaju radioaktivni otpad neovisno o izvoru istog,  moraju provoditi strategiju komuniciranja s naglaskom na transparentnu, otvorenu, dostupnu i profesionalnu komunikaciju svojih djelatnika prema svakoj zainteresiranoj strani. Cilj ove radionice je prijenos znanja koja će pomoći unaprijediti komunikaciju između nuklearnih regulatora i javnosti kako bi se povećala sigurnost i zadovoljili IAEA sigurnosni standardi.

Tijekom treninga sudionici su identificirali glavne metode i alate za informiranje javnosti. Kao zasebna, specifična metoda informiranja javnosti, predstavljena je Međunarodna skala nuklearnih događaja (INES), kao alat za brzo informiranje javnosti o sigurnosnom značenju događaja koji se događaju u nuklearnim postrojenjima i objektima.

Kao rezultat radionice sudionici su imali priliku kroz brojne vježbe unaprijediti svoja znanja, a dobili su i niz preporuka, primjera dobre prakse i vještina, primjenom kojih  se povećava razina povjerenja u rad regulatora i ustanova zaduženih za radiološku i nuklearnu sigurnost svojih građana.  Otvoren i učinkovit dijalog između regulatora, dionika, javnosti, medija i drugih zainteresiranih strana istaknut je kao jedini ispravan put u radu osoba zaduženih za komunikaciju s javnošću.

hrCroatian
Skip to content