Započelo razminiranje treće faze na lokaciji Centra u osnivanju

Na lokaciji bivšeg vojno skladišnog kompleksa Čerkezovac 24. travnja 2023. godine započela je treća faza razminiranja od strane djelatnika tvrtke CAPSULA INTERNA d.o.o. iz Dubrovnika.

Usluga razminiranja obuhvatila je radove na dijelu minski sumnjivog područja površine 10.000 m² buduće lokacije Upravne zgrade unutar dijela bivše vojarne Čerkezovac, te potrebnih koridora.  

Tvrtka Capsula interna d.o.o. je u periodu od 24. do 27. travnja 2023. godine na lokaciji Centra u osnivanju vršila uništavanje minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava (MES-a i NUS-a) pronađenih na navedenoj lokaciji u sklopu projekta Razminiranje područja bivšeg VSK Čerkezovac, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMDVO-039-08-22.

Do sada je Fond u prve dvije faze financirao razminiranje površine veličine nešto manje od 110.000 m2

Prema planovima Hrvatskog centra za razminiranje Trgovska gora će u cijelosti biti razminirana do kraja 2025. godine.

hrCroatian
Skip to content