Započeo postupak javne nabave za ostvarivanje vidljivosti na projektu

Fond za financiranje razgradnje NEK objavio je otvoreni postupak javne nabave za izradu materijala za ostvarivanje vidljivosti projekta uspostave Centra za zbrinjavanje RAO. Dokumentacija o nabavi i troškovnik objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 4. 10. 2021. godine u 12,00 sati.

hrCroatian
Skip to content