Započeo postupak prethodnog savjetovanja za odabir PR agencije

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) Fond za financiranje razgradnje NEK provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za Usluge PR agencije za provođenje PR aktivnosti na projektu Uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Nacrti dokumentacije o nabavi, tehničkih specifikacija i troškovnika objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Prethodno savjetovanje započinje 28. srpnja 2020. godine i trajat će do 03. kolovoza 2020. godine. Pitanja i komentari upućuju se isključivo putem e-oglasnika.

hrCroatian
Skip to content