Objava javne rasprave – strateška procjena utjecaja na okoliš za Nacionalni program

U sklopu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Nacionalni program) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) objavljuje početak javne rasprave, uključujući javni uvid i javna izlaganja. Javna rasprava održat će se od 17.2. do 18.3.2016. godine.

U okviru postupka SPUO za Nacionalni program tijekom posljednjih nekoliko mjeseci izrađena je “Strateška studija utjecaja na okoliš za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva” (Strateška studija). U Strateškoj studiji opisani su mogući utjecaji Nacionalnog programa te mjere zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Za sudjelovanje u postupku SPUO imenovano je Savjetodavno stručno povjerenstvo s predstavnicima nadležnih ministarstava i neovisnim stručnjacima, koje ocjenjuje cjelovitost i stručnu utemeljenost Strateške studije u odnosu na utvrđeni sadržaj i nacrt programa. Za potrebe provedbe SPUO za Nacionalni program, Povjerenstvo se sastalo dva puta. Na prvoj sjednici Povjerenstva u prosincu utvrđeno da je potrebna dopuna Strateške studije, koju je odradio ovlaštenik, dok se na drugoj sjednici Povjerenstvo složilo s dokumentacijom i usklađenim prijedlogom Nacionalnog programa i odobrilo početak postupka javne rasprave i komunikacije sa susjednim državama.

Na javnu raspravu stavljaju se sljedeći dokumenti:

Strateška studija
Netehnički sažetak Strateške studije
Nacrt prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga programa)

Javni uvid u Stratešku studiju, Ne-tehnički sažetak Strateške studije i Nacrt prijedloga Programa omogućen je na sljedećim mjestima:

na internetskim stranicama DZRNS
u prostorijama DZRNS, Frankopanska 11, Zagreb, radnim danom od 10 do 13 sati;
u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, radnim danom od 10 do 14 sati;
u prostorijama Grada Kaštela u Kaštel Sućurcu, Ul. Braće Radić br.1., radnim danom od 9 do13 sati;
u prostorijama Gradske uprave Grada Kutine, Trg Kralja Tomislava 12, radnim danom od 8 do 14 sati;
u vijećnici Općine Kršan, Blaškovići 12, radnim danom od 10 do 14 sati.

Javna izlaganja održat će se 23.2.2016. na FER-u, Unska 3, Zagreb (zgrada D u prizemlju) s početkom u10 sati te 3. i 4.3.2016. u kino dvorani u Dvoru, Trg bana Josipa Jelačića 9.

Stratešku studiju i Netehnički sažetak prezentirati će predstavnici tvrtke Ekonerg d.o.o., a nacrt prijedloga Nacionalnog programa Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi koje će biti izložene uz dokumentaciju na mjestima javnog uvida, ili se mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Frankopanska 11, Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu dzrns@dzrns.hr, zaključno s posljednjim danom javne rasprave.

Istovremeno dokumentacija se šalje i na nadležna tijela koja trebaju u roku od 30 dana dostaviti mišljenje.

hrCroatian
Skip to content