Investicijska politika Fonda

Investicijski cilj Fonda je očuvanje i rast vrijednosti imovine ulaganjem u različite financijske instrumente kao što su dužnički vrijednosni papiri izdani od Republike Hrvatske, država članica EU-a i OECD-a, zatim u investicijske fondove, depozite kod financijskih institucija i manjim dijelom u dionice.

Fondu je dozvoljeno ulaganje:

  • bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka i za koje garantira Republika Hrvatska,
  • do 40% u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim i organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a,
  • do 40% u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim i organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a,
  • do 25% u investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj i u državama članicama Europske unije,
  • do 10% u investicijske fondove registrirane u državama članicama OECD-a,
  • bez ograničenja u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija, ali ne više od 10% ukupne imovine Fonda u jednu financijsku instituciju, s tim da taj iznos ne prelazi 5% jamstvenog kapitala te financijske institucije,
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske, gdje nema ograničenja,
  • u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.

Prilikom ulaganja u dužničke vrijednosne papire, neće se ulagati u papire onih izdavatelja čiji je kreditni rejting niži od investicijskog, ili važećeg kreditnog rejtinga Republike Hrvatske ukoliko je isti manji od investicijskog.

hrCroatian
Skip to content