Bugarska

SURADNJA FONDA I JP SERAW

U 2017. godini je uspostavljena suradnja Fonda za financiranje razgradnje NEK s bugarskim Javnim poduzećem za radioaktivni otpad (State Enterprise Radioactive Waste, SERAW – www.dprao.bg ) koja je rezultirala stručnim posjetima djelatnika Fonda postrojenjima SERAW-a. Projekt suradnje s JP SERAW vodi Sektor za poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a.

Stručni posjeti su uključivali obilazak lokacije Nuklearne elektrane Kozloduy i postrojenja za obradu krutog radioaktivnog otpada i skladišta za kondicionirani radioaktivni otpad, četiri reaktora u razgradnji s internim skladištem i posjetom lokaciji Radiana s odlagalištem radioaktivnog otpada u izgradnji.

Skladište za kondicionirani radioaktivni otpad se sastoji od dva skladišna prostora u kojem se skladište armirano betonski spremnici s nisko i srednje radioaktivnim otpadom iz nuklearne elektrane. Odlagalište radioaktivnog otpada je površinskog, kasetnog tipa (poput većine europskih odlagališta), s mnogostrukim zaštitnim barijerama za odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada koji je prethodno obrađen, zaštićen i pakiran u armirano betonske spremnike. Lokalitet Radiana je udaljen 3 km od NE Kozloduy.

Tijekom sljedećeg obilaska prezentiran je rad postrojenja trajnog odlaganja institucionalnog RAO-a Novi Han. Postrojenje odlagališta je projektirano 1964. godine kao pripovršinski objekt za odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada koji proizlazi iz primjene radioaktivnih izvora u medicini, industriji, znanosti i obrazovanju. Kako odlagalište od 1994. više ne prihvaća novi otpad, na istoj lokaciji formirano je Centralno skladište za obradu i privremeno skladištenje novonastalog nisko i srednje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora ionizirajućeg zračenja. Na lokaciji Novi Han nalaze se odlagališni i skladišni objekti, laboratorij za prihvat i obradu otpada, te objekt za dekontaminaciju te administrativni objekti, garaže i prostor za održavanje edukacije.

U sklopu stručnog posjeta održana je radionica o sustavu zbrinjavanja institucionalnog RAO-a i iskorištenih radioaktivnih izvora u Bugarskoj.

hrCroatian
Skip to content