Ocjena potresne opasnosti

Za potrebe kontinuiranog praćenja, prijenosa i analize dobivenih podataka te izvještavanje za potrebe analize potresne opasnosti postavljena je seizmografska postaja na lokaciji Centra u studenom 2020. godine. Postavljen je visokoosjetljivi, širokopojasni digitalni seizmograf i digitalni akcelerograf. Seizmograf je mjerni instrument kojim se automatski mjere i bilježe pomaci tla tijekom potresa, te jakost, smjer i vrijeme trajanja gibanja. Akcelerograf je seizmološki instrument kojim se bilježi ubrzanje tla prilikom jakih potresa. Koristan je slučajevima kada je gibanje tla toliko snažno da ga osjetljivi seizmografi ne mogu pratiti. Postavljena seizmografska postaja uključena je u hrvatsku mrežu seizmografa i akcelerografa Seizmološke službe Republike Hrvatske, te ostaje u stalnom vlasništvu Službe. Na temelju zapisa potresa seizmološka služba daje obavijesti građanstvu i raznim službama.

2015. godine izrađena je Procjena seizmičkog hazarda za šire područje Zrinske gore u kojoj su dane preporuke za daljnja istraživanja i opažanje seizmičnosti. Preporuke obuhvaćaju izradu Seizmotektonske studije i izradu Studije potresne opasnosti za lokaciju Skladišta NSRAO-a u Centru za zbrinjavanje RAO, za što je postupak javne nabave u tijeku. Ciljevi projekta su uspostava i održavanje mreže seizmografa i akcelerografa oko lokacije Čerkezovac za preciznije mjerenje i bilježenje pomaka i ubrzanja tla tijekom potresa, te analiza potresne opasnosti  za lokaciju skladišta NSRAO-a iz NE Krško u okviru Centra za zbrinjavanje RAO na lokaciji Čerkezovac za potrebe projektiranja, sigurnosnih analiza i procjene utjecaja na okoliš. Izrada Studije potresne opasnosti obuhvaća intenzivne istraživačke radove, za koje su zaduženi stručnjaci s Geotehničkog studija, Geodetskog fakulteta i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovna svrha studije je stjecanje potpunog i preciznog uvida u geološki sastav i građu terena prostora lokacije.

hrCroatian
Skip to content