Donacije lokalnoj zajednici

Kao jedan od najvažnijih aspekata života i rada lokalne zajednice svakako je poboljšanje životnih uvjeta i otvaranja mogućnosti za daljnji gospodarski razvitak lokalne zajednice. Dio svojih aktivnosti Fond svake godine usmjerava upravo u smjeru poboljšanja životnih uvjeta lokalne zajednice.

U projektima kao što je uspostava Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada uobičajena je svjetska praksa pružati potporu lokalnoj zajednici kroz financijsku podršku u svrhu poticanja gospodarskog razvitka.

Kao jednu od aktivnosti Fond pokreće program dodjele Donacija lokalnom stanovništvu. Donacije će se dodjeljivati umjetničkim, kulturnim, znanstvenim, odgojno – obrazovnim, edukacijskim, zdravstvenim, humanitarnim, sportskim, ekološkim, poljoprivrednim, ruralnim i drugim projektima i programima kojima se promiče etičnost i društvena odgovornost, ostvaruje koristan učinak prema široj socijalnoj zajednici te koji pridonose dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice na području Općine Dvor.

U svrhu kvalitetnijeg prepoznavanja potreba lokalnog stanovništva Fond je objavio Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Savjetodavnog povjerenstva za dodjelu donacija na području Općine Dvor.

Na temelju prijava koje su pristigle na Javni poziv, Fond je osnovao Savjetodavno povjerenstvo, te je donesena i Odluka o osnivanju i imenovanju Savjetodavnog povjerenstva za dodjelu donacija na području Općine Dvor. Savjetodavno povjerenstvo djeluje kao radno tijelo Fonda, i pruža potporu Fondu u prepoznavanju potencijalnih projekata i programa, te potencijalnih korisnika donacija na području Općine Dvor, koji doprinose poboljšanju životnih uvjeta i podizanju kvalitete života lokalne zajednice.

Savjetodavno povjerenstvo sastajat će se po potrebi za cjelokupno vrijeme trajanja postupka dodjele donacija.

Za sve upite i informacije obratite nam se na mail: donacije@fond-nek.hr.

Također, za upite i pomoć oko potrebne dokumentacije, svi zainteresirani mogu se obratiti i našoj djelatnici gđi Ivi Mudrovčić, u prostorijama Info centra u Dvoru, na adresi Ulica Hrvatskog proljeća I. odvojak 8.

Fond će nastaviti i dalje pravovremeno izvještavati o svim aktivnostima koje se planiraju u postupku dodjele donacija na području Općine Dvor.

Dodjela donacija u 2024. godini
1. Natječaj

Fond je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu donacija organizacijama civilnog društva, ustanovama i trgovačkim društvima koji djeluju na području Općine Dvor.

Javni poziv za dodjelu donacija vrijedi 30 dana i traje od 27.3.2024. do 26.4.2024. godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je do 26.4.2024. do 16:00 sati.

Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici Fonda je 10.05.2024. godine.

Dokumentaciju potrebnu za prijavu na Javni poziv pronađite ovdje:

1. Javni poziv za dodjelu donacija

2. Obrazac prijave projekta

3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac Ugovora o donaciji

5. Obrazac izvješća o provedbi projekta


Temeljem provedenog prvog Javnog poziva za dodjele donacija na području Općine Dvor, Fond za financiranje razgradnje NEK donio je odluku o dodjeli financijske potpore za provedbu 22 projekta s područja  humanitarnog rada i zaštite ljudskih prava, umjetnosti, kulture i kulturne baštine,  odgoja i obrazovanja, sporta, okoliša i drugih općekorisnih projekata s ciljem promicanja etičnosti i društvene odgovornosti prema široj socijalnoj zajednici na području Općine Dvor.

Do krajnjeg roka za prijavu projekata zaprimljeno je 26 prijava, a za dodjelu donacija izabrana su 22 projekta kako slijedi:

PRIJAVITELJNAZIV PROJEKTAIZNOS DODJELJENIH SREDSTAVA
1.Rehabilitacijski centar za stres i traumuDvor zdravlja – Inicijativa za pristupačne lijekove i medicinske potrepštine9.000,00 EUR
2.Turistička zajednica područja Banovina – PounjeProgram manifestacija, mobilna oprema i promocija znamenitosti5.000,00 EUR
3.Župa Sv. Katarina DivušaZamjena stolarije na crkvi Sv. Petra i Pavla5.000,00 EUR
4.NK Prva partizanska gimnazija RujevacRekonstrukcija i postavljanje nove tribine5.000,00 EUR
5.Lovačko društvo Jelen DivušaUgradnja stolarije5.000,00 EUR
6.Dobrovoljno vatrogasno društvo DvorNabavka vatrogasnih odjela za gašenje šumskih požara5.000,00 EUR
7.DORA ING-GRAĐEVINSKI OBRTKomunalni projekt na lokaciji Rujevac4.000,00 EUR
8.Udruga za smještaj, skrb i njegu “Osmijeh Dvor”Opremanje doma za starije i nemoćne sa novim medicinskim krevetima4.000,00 EUR
9.Udruga 4 elementaTri, četiri, sad – Eko festival4.000,00 EUR
10.Osnova škola DvorSuveniri moga kraja3.500,00 EUR
11.Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava “BUDUĆNOST” DvorNabava prikolice za prijevoz stoke3.300,00 EUR
12.ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA “Sedra” DivušaRazvoj sportskog ribolova u Općini Dvor3.000,00 EUR
13.Udruga maratonaca SMŽ “Heroji ne umiru”Cener u Dvoru, poticanje djece za bavljenje sportom i kretanjem 3/4 godinu3.000,00 EUR
14.Pčelarska udruga Kesten DvorPomoć pčelarima Općine Dvor3.000,00 EUR
15.Vatrogasna zajednica područja Hrvatska KostajnicaPounje u sigurnim rukama2.000,00 EUR
16.Biljana SamardžijaOpremanje i proširivanje djelatnosti1.700,00 EUR
17.ApiDvor j.d.o.o.Unapređenje i povećanje proizvodnje pčelinje nastambe1.700,00 EUR
18.Drvo Med, proizvodni i ugostiteljski obrtNabava traktorske kosilice za ostanak na Banovini1.700,00 EUR
19.Bravarija Kosić- proizvodno uslužni obrtObrtnička umjetnost obrade metala1.700,00 EUR
20.Autoservis SIM3Jačanje poslovne konkurentnosti autoservisa SIM31.700,00 EUR
21.Ligno Una j.d.o.o.Prikolicom do novih uspjeha1.700,00 EUR
22.Ordinacija dentalne medicine Biljana MrkobradaNabava novog bešumnog kompresora za zubnu ordinaciju1.000,00 EUR

Svi prijavitelji kojima su dodijeljena sredstva donacija biti će pozvani na sklapanje ugovora o donaciji temeljem kojeg će se iznos dodijeljene donacije isplatiti jednokratno, u roku od 15 dana nakon sklapanja ugovora. Ukupna vrijednost sredstava Fonda koja će se utrošiti na realizaciju navedenih projekata iznosi 75.000 EUR.


Po provedenom prvom natječaju za dodjele donacija na području Općine Dvor u svibnju smo dodijelili financijske potpore za provedbu 22 projekta.

Dodijeljena sredstva koristit će se za projekte socijalne skrbi i zdravstva, izgradnju komunalnog objekta, razvoj sporta i postojeće infrastrukture, proširivanje i unapređivanje postojećih obrtnih djelatnosti, pomoći pčelarima, pomoć pri obnovi sakralnog objekta, kulture, odgoja i obrazovanja, edukacije mladih, poboljšanje uvjeta rada organizacija civilnog društva, te nabave opreme za prijevoz i olakšanje poslovanja lokalnim poduzetnicima i udrugama.

Pri raspodjeli novčanih sredstava prepoznali smo i rangirali projekte kojima se promiče etičnost i društvena odgovornost, ostvaruje koristan učinak prema široj socijalnoj zajednici i pridonosi dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice na području Općine Dvor.

Dodjele donacija na području Općine Dvor jedna je od aktivnosti na koju smo vrlo ponosni jer nam je pomogla da bolje prepoznamo potrebe lokalne zajednice i dala smjernice za daljnje djelovanje u cilju poboljšanja životnih uvjeta i podizanju kvalitete života na području Općine Dvor.

Svim prijaviteljima se zahvaljujemo na prijavi i želimo uspješnu realizaciju njihovih projekata!

2. Natječaj

Objavljujemo Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu donacija obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sa sjedištem na području Općine Dvor.

Fond kroz ovaj natječaj želi doprinijeti očuvanju i razvoju ruralnog područja i agroturizma, olakšati pristup tržištu, potaknuti ostanak mladih proizvođača na području Općine Dvor, stvoriti nove mogućnosti za plasman poljoprivrednih proizvoda i u konačnici pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u ostvarivanju financijskih prihoda.

Javni poziv za dodjelu donacija vrijedi 30 dana i traje od 11. 6. 2024. do 10. 7. 2024. godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je do 10. 7. 2024. do 16:00 sati.

Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici Fonda je 31. 7. 2024. godine.

Predviđena je dodjela donacija za 75 projekata. Minimalni predviđeni iznos donacije je 300 EUR, a maksimalni 3000 EUR po projektu. Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt, a programska područja za koja će se odobravati donacije su:

 1. Adaptacija i opremanje objekata za proizvodnju i skladištenje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 2. Povećanje konkurentnosti proizvodnje u području stočarstva
 3. Izgradnja plastenika i njegovo opremanje na vlastitom gospodarstvu
 4. Nabava nacionalne staklenke za med
 5. Nabavka ambalaže za poljoprivredne i prehrambene proizvode
 6. Promocija i plasman poljoprivrednih proizvoda na tržište
 7. Razvoj agroturizma na području Općine Dvor

Dokumentaciju potrebnu za prijavu na Javni poziv pronađite ovdje:

 1. Javni poziv za dodjelu donacija
 2. Obrazac prijave projekta
 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. Izjava o partnerstvu
 5. Obrazac revidirani troškovnik
 6. Obrazac Ugovora o donaciji
 7. Obrazac izvješća o provedbi projekta

Ovim putem Vas pozivamo da nam se javite sa svojim projektima kako bismo zajedno doprinijeli očuvanju i razvoju ruralnog područja i pomogli obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u ostvarivanju financijskih prihoda.

Veselimo se Vašim prijavama!

hrCroatian
Skip to content